บริการข้อมูลเกี่ยวกับ การยื่นขอวีซ่า วิธีการยื่นขอวีซ่า ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่า ดาวน์โหลด แบบฟอร์มยื่นขอวีซ่า ของประเทศต่างๆ และบริการ รับยื่นวีซ่าแทน สำหรับประเทศที่อนุญาตให้ยื่นวีซ่าแทน บริการทั้ง องค์กร หน่วยงาน และแบบบุคคล
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Tel: 02-645-2680-5

รายชื่อประเทศยุโรปที่สามารถใช้ แชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa)

เชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa) ใช้ได้กับประเทศแถบยุโรปที่เป็นสมาชิก เชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa) เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางไปเที่ยวยุโรป หลายประเทศต่อเนื่องกันในทริปเดียว โดยสามารถยื่นคำร้องขอเชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa) แบบเดินทางเข้า - ออกครั้งเดียว (Single entry) หรือเดินทางเข้า - ออกหลายครั้ง (Multiple entry) ก็ได้ แต่ทั้งนี้รวมเวลาที่พำนักทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มสัญญาเชงเก็น (Schengen)

การทำเชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa) จะทำให้นักท่องเที่ยวไม่ต้องเสียเวลายื่นวีซ่าขอเข้าประเทศ กับทุกๆ ประเทศที่จะเดินทางเข้าไปเที่ยว มีเพียง เชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa) ก็สามารถเข้าได้ทุกประเทศที่เป็นสมาชิก Schengen สำหรับ เชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa) นั้น ให้ยื่นคำร้องขอวีซ่าต่อสถานทูตของประเทศที่ จะเดินทางเข้าไปเป็นประเทศแรกที่ผู้เดินทาง เดินทางไปถึงยุโรป (ตัวอย่างเช่น เดินทางไป อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส ประเทศที่จะออก เชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa) ให้คือ ประเทศ อิตาลี)

วีซ่าประเทศกรีซ
กรีซ
Greece

วีซ่าประเทศนอร์เวย์
นอร์เวย์
Norway

วีซ่าประเทศฝรั่งเศส
ฝรั่งเศส
France

วีซ่าประเทศฟินแลนด์
ฟินแลนด์
Finland

วีซ่าประเทศมอลตา
มอลตา
Malta

วีซ่าประเทศลักเซมเบิร์ก
ลักเซมเบิร์ก
Luxembourg

วีซ่าประเทศลัตเวีย
ลัตเวีย
Latvia

วีซ่าประเทศลิทัวเนีย
ลิทัวเนีย
Lithuania

วีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์
สวิตเซอร์แลนด์
Switzerland

วีซ่าประเทศสวีเดน
สวีเดน
Sweden

วีซ่าประเทศสาธารณรัฐเช็ก
สาธารณรัฐเช็ก
Czech Republic

วีซ่าประเทศสเปน
สเปน
Spain

วีซ่าประเทศสโลวาเกีย
สโลวาเกีย
Slovakia

วีซ่าประเทศสโลวีเนีย
สโลวีเนีย
Slovenia

วีซ่าประเทศออสเตรีย
ออสเตรีย
Austria

วีซ่าประเทศอิตาลี
อิตาลี
Italy

วีซ่าประเทศฮังการี
ฮังการี
Hungary

วีซ่าประเทศเดนมาร์ก
เดนมาร์ก
Denmark

วีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์
เนเธอร์แลนด์
Netherlands

วีซ่าประเทศเบลเยียม
เบลเยียม
Belgium

วีซ่าประเทศเยอรมนี
เยอรมนี
Germany

วีซ่าประเทศเอสโตเนีย
เอสโตเนีย
Estonia

วีซ่าประเทศโปรตุเกส
โปรตุเกส
Portugal

วีซ่าประเทศโปแลนด์
โปแลนด์
Poland

วีซ่าประเทศไอซ์แลนด์
ไอซ์แลนด์
Iceland

รายชื่อประเทศที่ได้ทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรา - สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย
(ผู้ถือ พาสปอร์ตไทย ไม่ต้องขอวีซ่า) มีดังต่อไปนี้: แสดงข้อมูลโดยแยกตามประเภทของหนังสือเดินทาง

ผู้ถือ หนังสือเดินทางธรรมดา : สามารถเดินทางไปยังประเทศดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องขอวีซ่า

พำนักได้สูงสุด 90 วัน

วีซ่าประเทศชิลี
ชิลี
Chile

วีซ่าประเทศบราซิล
บราซิล
Brazil

วีซ่าประเทศอาร์เจนตินา
อาร์เจนตินา
Argentina

วีซ่าประเทศเกาหลี
เกาหลี
Korea (South)

วีซ่าประเทศเปรู
เปรู
Peru

พำนักได้สูงสุด 30 วัน

วีซ่าประเทศมองโกเลีย
มองโกเลีย
Mongolia

วีซ่าประเทศมาเก๊า
มาเก๊า
Macau

วีซ่าประเทศรัสเซีย
รัสเซีย
Russian Federation (Russia)

วีซ่าประเทศลาว
ลาว
Laos

วีซ่าประเทศฮ่องกง
ฮ่องกง
Hong Kong

วีซ่าประเทศเวียดนาม
เวียดนาม
Viet Nam

พำนักได้สูงสุด 14 วัน

วีซ่าประเทศกัมพูชา
กัมพูชา
Cambodia

ผู้ถือ หนังสือเดินทางทูต : สามารถเดินทางไปยังประเทศดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องขอวีซ่า

พำนักได้สูงสุด 90 วัน

วีซ่าประเทศคอสตาริกา
คอสตาริกา
Costa Rica

วีซ่าประเทศชิลี
ชิลี
Chile

วีซ่าประเทศญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น
Japan

วีซ่าประเทศตุรกี
ตุรกี
Turkey

วีซ่าประเทศตูนิเซีย
ตูนิเซีย
Tunisia

วีซ่าประเทศบราซิล
บราซิล
Brazil

วีซ่าประเทศปานามา
ปานามา
Panama

วีซ่าประเทศฝรั่งเศส
ฝรั่งเศส
France

วีซ่าประเทศฟิลิปปินส์
ฟิลิปปินส์
Philippines

วีซ่าประเทศภูฏาน
ภูฏาน
Bhutan

วีซ่าประเทศมาเลเซีย
มาเลเซีย
Malaysia

วีซ่าประเทศยูเครน
ยูเครน
Ukraine

วีซ่าประเทศรัสเซีย
รัสเซีย
Russian Federation (Russia)

วีซ่าประเทศลักเซมเบิร์ก
ลักเซมเบิร์ก
Luxembourg

วีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์
สวิตเซอร์แลนด์
Switzerland

วีซ่าประเทศสาธารณรัฐสโลวัก
สาธารณรัฐสโลวัก
Slovak Republic

วีซ่าประเทศสาธารณรัฐเช็ก
สาธารณรัฐเช็ก
Czech Republic

วีซ่าประเทศสิงคโปร์
สิงคโปร์
Singapore

วีซ่าประเทศสเปน
สเปน
Spain

วีซ่าประเทศออสเตรีย
ออสเตรีย
Austria

วีซ่าประเทศอาร์เจนตินา
อาร์เจนตินา
Argentina

วีซ่าประเทศอิตาลี
อิตาลี
Italy

วีซ่าประเทศอินเดีย
อินเดีย
India

วีซ่าประเทศอิสราเอล
อิสราเอล
Israel

วีซ่าประเทศอุรุกวัย
อุรุกวัย
Uruguay

วีซ่าประเทศฮังการี
ฮังการี
Hungary

วีซ่าประเทศเกาหลี
เกาหลี
Korea (South)

วีซ่าประเทศเดนมาร์ก
เดนมาร์ก
Denmark

วีซ่าประเทศเนปาล
เนปาล
Nepal

วีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์
เนเธอร์แลนด์
Netherlands

วีซ่าประเทศเบลเยียม
เบลเยียม
Belgium

วีซ่าประเทศเปรู
เปรู
Peru

วีซ่าประเทศเม็กซิโก
เม็กซิโก
Mexico

วีซ่าประเทศเยอรมนี
เยอรมนี
Germany

วีซ่าประเทศเอกวาดอร์
เอกวาดอร์
Ecuador

วีซ่าประเทศแอฟริกาใต้
แอฟริกาใต้
South Africa

วีซ่าประเทศโครเอเชีย
โครเอเชีย
Croatia (Hrvatska)

วีซ่าประเทศโปแลนด์
โปแลนด์
Poland

วีซ่าประเทศโรมาเนีย
โรมาเนีย
Romania

พำนักได้สูงสุด 30 วัน

วีซ่าประเทศกัมพูชา
กัมพูชา
Cambodia

วีซ่าประเทศจีน
จีน
China

วีซ่าประเทศพม่า
พม่า
Myanmar

วีซ่าประเทศมองโกเลีย
มองโกเลีย
Mongolia

วีซ่าประเทศมาเก๊า
มาเก๊า
Macau

วีซ่าประเทศลาว
ลาว
Laos

วีซ่าประเทศฮ่องกง
ฮ่องกง
Hong Kong

วีซ่าประเทศเวียดนาม
เวียดนาม
Viet Nam

วีซ่าประเทศโอมาน
โอมาน
Oman

ผู้ถือ หนังสือเดินทางราชการ : สามารถเดินทางไปยังประเทศดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องขอวีซ่า

พำนักได้สูงสุด 90 วัน

วีซ่าประเทศคอสตาริกา
คอสตาริกา
Costa Rica

วีซ่าประเทศชิลี
ชิลี
Chile

วีซ่าประเทศญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น
Japan

วีซ่าประเทศตุรกี
ตุรกี
Turkey

วีซ่าประเทศตูนิเซีย
ตูนิเซีย
Tunisia

วีซ่าประเทศบราซิล
บราซิล
Brazil

วีซ่าประเทศปานามา
ปานามา
Panama

วีซ่าประเทศฟิลิปปินส์
ฟิลิปปินส์
Philippines

วีซ่าประเทศภูฏาน
ภูฏาน
Bhutan

วีซ่าประเทศมาเลเซีย
มาเลเซีย
Malaysia

วีซ่าประเทศยูเครน
ยูเครน
Ukraine

วีซ่าประเทศรัสเซีย
รัสเซีย
Russian Federation (Russia)

วีซ่าประเทศลักเซมเบิร์ก
ลักเซมเบิร์ก
Luxembourg

วีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์
สวิตเซอร์แลนด์
Switzerland

วีซ่าประเทศสาธารณรัฐสโลวัก
สาธารณรัฐสโลวัก
Slovak Republic

วีซ่าประเทศสาธารณรัฐเช็ก
สาธารณรัฐเช็ก
Czech Republic

วีซ่าประเทศสิงคโปร์
สิงคโปร์
Singapore

วีซ่าประเทศออสเตรีย
ออสเตรีย
Austria

วีซ่าประเทศอาร์เจนตินา
อาร์เจนตินา
Argentina

วีซ่าประเทศอิตาลี
อิตาลี
Italy

วีซ่าประเทศอินเดีย
อินเดีย
India

วีซ่าประเทศอิสราเอล
อิสราเอล
Israel

วีซ่าประเทศอุรุกวัย
อุรุกวัย
Uruguay

วีซ่าประเทศฮังการี
ฮังการี
Hungary

วีซ่าประเทศเกาหลี
เกาหลี
Korea (South)

วีซ่าประเทศเดนมาร์ก
เดนมาร์ก
Denmark

วีซ่าประเทศเนปาล
เนปาล
Nepal

วีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์
เนเธอร์แลนด์
Netherlands

วีซ่าประเทศเบลเยียม
เบลเยียม
Belgium

วีซ่าประเทศเปรู
เปรู
Peru

วีซ่าประเทศเม็กซิโก
เม็กซิโก
Mexico

วีซ่าประเทศเยอรมนี
เยอรมนี
Germany

วีซ่าประเทศเอกวาดอร์
เอกวาดอร์
Ecuador

วีซ่าประเทศแอฟริกาใต้
แอฟริกาใต้
South Africa

วีซ่าประเทศโครเอเชีย
โครเอเชีย
Croatia (Hrvatska)

วีซ่าประเทศโปแลนด์
โปแลนด์
Poland

วีซ่าประเทศโรมาเนีย
โรมาเนีย
Romania

พำนักได้สูงสุด 30 วัน

วีซ่าประเทศกัมพูชา
กัมพูชา
Cambodia

วีซ่าประเทศจีน
จีน
China

วีซ่าประเทศพม่า
พม่า
Myanmar

วีซ่าประเทศมองโกเลีย
มองโกเลีย
Mongolia

วีซ่าประเทศมาเก๊า
มาเก๊า
Macau

วีซ่าประเทศลาว
ลาว
Laos

วีซ่าประเทศฮ่องกง
ฮ่องกง
Hong Kong

วีซ่าประเทศเวียดนาม
เวียดนาม
Viet Nam

วีซ่าประเทศโอมาน
โอมาน
Oman

ผู้ถือ หนังสือเดินทางพิเศษ : สามารถเดินทางไปยังประเทศดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องขอวีซ่า

พำนักได้สูงสุด 90 วัน

วีซ่าประเทศคอสตาริกา
คอสตาริกา
Costa Rica

วีซ่าประเทศชิลี
ชิลี
Chile

วีซ่าประเทศญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น
Japan

วีซ่าประเทศตุรกี
ตุรกี
Turkey

วีซ่าประเทศตูนิเซีย
ตูนิเซีย
Tunisia

วีซ่าประเทศบราซิล
บราซิล
Brazil

วีซ่าประเทศปานามา
ปานามา
Panama

วีซ่าประเทศฟิลิปปินส์
ฟิลิปปินส์
Philippines

วีซ่าประเทศภูฏาน
ภูฏาน
Bhutan

วีซ่าประเทศมาเลเซีย
มาเลเซีย
Malaysia

วีซ่าประเทศยูเครน
ยูเครน
Ukraine

วีซ่าประเทศรัสเซีย
รัสเซีย
Russian Federation (Russia)

วีซ่าประเทศลักเซมเบิร์ก
ลักเซมเบิร์ก
Luxembourg

วีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์
สวิตเซอร์แลนด์
Switzerland

วีซ่าประเทศสาธารณรัฐสโลวัก
สาธารณรัฐสโลวัก
Slovak Republic

วีซ่าประเทศสาธารณรัฐเช็ก
สาธารณรัฐเช็ก
Czech Republic

วีซ่าประเทศสิงคโปร์
สิงคโปร์
Singapore

วีซ่าประเทศออสเตรีย
ออสเตรีย
Austria

วีซ่าประเทศอาร์เจนตินา
อาร์เจนตินา
Argentina

วีซ่าประเทศอิตาลี
อิตาลี
Italy

วีซ่าประเทศอินเดีย
อินเดีย
India

วีซ่าประเทศอิสราเอล
อิสราเอล
Israel

วีซ่าประเทศอุรุกวัย
อุรุกวัย
Uruguay

วีซ่าประเทศฮังการี
ฮังการี
Hungary

วีซ่าประเทศเกาหลี
เกาหลี
Korea (South)

วีซ่าประเทศเดนมาร์ก
เดนมาร์ก
Denmark

วีซ่าประเทศเนปาล
เนปาล
Nepal

วีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์
เนเธอร์แลนด์
Netherlands

วีซ่าประเทศเบลเยียม
เบลเยียม
Belgium

วีซ่าประเทศเปรู
เปรู
Peru

วีซ่าประเทศเม็กซิโก
เม็กซิโก
Mexico

วีซ่าประเทศเยอรมนี
เยอรมนี
Germany

วีซ่าประเทศเอกวาดอร์
เอกวาดอร์
Ecuador

วีซ่าประเทศแอฟริกาใต้
แอฟริกาใต้
South Africa

วีซ่าประเทศโครเอเชีย
โครเอเชีย
Croatia (Hrvatska)

วีซ่าประเทศโปแลนด์
โปแลนด์
Poland

วีซ่าประเทศโรมาเนีย
โรมาเนีย
Romania

พำนักได้สูงสุด 30 วัน

วีซ่าประเทศกัมพูชา
กัมพูชา
Cambodia

วีซ่าประเทศจีน
จีน
China

วีซ่าประเทศพม่า
พม่า
Myanmar

วีซ่าประเทศมองโกเลีย
มองโกเลีย
Mongolia

วีซ่าประเทศมาเก๊า
มาเก๊า
Macau

วีซ่าประเทศลาว
ลาว
Laos

วีซ่าประเทศฮ่องกง
ฮ่องกง
Hong Kong

วีซ่าประเทศเวียดนาม
เวียดนาม
Viet Nam

วีซ่าประเทศโอมาน
โอมาน
Oman

รายชื่อประเทศที่ได้ทำความตกลงยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา – สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (ผู้ถือ พาสปอร์ตไทย ขอวีซ่าได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม)

วีซ่าประเทศTunisia
ตูนิเซีย
Tunisia

วีซ่าประเทศPhilippines
ฟิลิปปินส์
Philippines

วีซ่าประเทศMalaysia
มาเลเซีย
Malaysia

วีซ่าประเทศSingapore
สิงคโปร์
Singapore

วีซ่าประเทศKorea (South)
เกาหลี
Korea (South)

Hotline:
Tel : (662) 645-2680-5
Fax : (662) 645-2686-7
Mobile : 084-086-8181, 083-298-4684, 090-198-8759

Online service:
Ticket & Hotel : op.anandatour@gmail.com
Tour : outbound@anandatour.com
Car : cars@anandatour.com

ทัวร์จีน

มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3 วัน 2 คืน ชื่อทัวร์ : มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : มาเก๊า
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ราคา : 15,999 บาท
รายละเอียด : เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า ,โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน ชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟลจำลอง ณTHE PARISIAN MACAO นมัสการขอพรไหว้พระวัดหวังต้าเซียน + วัดแชกงหมิว ณ ฮ่องกง
พิเศษ1. เที่ยวสุดคุ้มเต็มวัน บินเช้า กลับดึก
พิเศษ2. พักฮ่องกง 2 คืนไม่เหนื่อย
กำหนดการเดินทาง : ตุลาคม 60 - พฤษภาคม 61
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

HEAVEN OF SHANGHAI 5D3N BY XJ ชื่อทัวร์ : HEAVEN OF SHANGHAI 5D3N BY XJ
ประเทศ : จีน
ระยะเวลา : 5 วัน
ราคา : 10,777 บาท
รายละเอียด : สัมผัสความยิ่งใหญ่ของมหานครเซี่ยงไฮ้ จากชั้น118 ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ ล่องเรือทะเลสาบซีหู ไข่มุกแห่งเมืองหังโจว “ตัวอยู่ซีหู เสมือนนั่งอยู่บนสวรรค์” นมัสการพระใหญ่หลิงซาน พระพุทธรูปปางห้ามญาติสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในจีน นั่งรถไฟล่อดอุโมงค์เลเซอร์สู่หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ตื่นตา ตื่นใจกับแสง สี เสียง ช้อปปิ้งจุใจถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย ถนนนานกิง และตลาดเก่าเฉินหวังเมี่ยว
กำหนดการเดินทาง : มีนาคม -มิถุนายน 2560
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

เชียงของ เชียงรุ้ง สิบสองปันนา 6 วัน 2 คืน ชื่อทัวร์ : เชียงของ เชียงรุ้ง สิบสองปันนา 6 วัน 2 คืน
ประเทศ : ภาคเหนือของไทย ลาว จีน
ระยะเวลา : 6 วัน 2 คืน
ราคา : ติดต่อสอบถาม
รายละเอียด : สวนป่าดงดิบ - สวนม่านทิง - โชว์วัฒนธรรมเผ่าไอนี่ - โชว์พาราณสี - หมู่บ้านวัฒนธรรมไทลื้อ - ชอปปิ้ง ตลาดไทลื้อ
เชียงของพัก : Chiangkhong Teak Garden Hotel
เชียงรุ้งพัก : HUOFA HOTEL / JING TAI HOTEL ระดับ 4 ดาวใกล้แหล่งช้อปปิ้ง
กำหนดการเดินทาง : ติดต่อสอบถาม

ทัวร์ต่างประเทศ

HAPPY-EGYPT-5D-2558 ชื่อทัวร์ : Happy Egypt 5วัน ไคโร-อเล็กซานเรีย-ไคโร
ประเทศ : อียิปต์
ระยะเวลา : 5 วัน
ราคา : กรุณาติดตํอสอบถาม บาท
รายละเอียด : บินตรงไม่เสียเวลา ไคโร-อเล็กซานเรีย-ไคโร โปรแกรมดี เที่ยวไฮไลท์ เที่ยวสบายๆ มหาปิระมิดคีออฟ (Cheops) ปิระมิดเคฟเฟร (Chephren) และปิระมิดไมครีนอส (Mycrenos) ชมสฟิงซ์ (Sphinx) หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ที่ราบสูงกิซ่า เมืองเมมฟิส ซัคคาร่า พิพิธภัณฑ์ฯ เมืองอียิปต์เก่า เมืองอเล็กซานเดรีย หลุมศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย (Catacombs) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แหํงโลกยุคกลาง ป้อมปราการเก่าแก่ หอสมุดฯ สุเหร่ามูฮัมหมัดอาลี ตลาดข่าน เอล คาลิลี่ (Khan El Khalili Bazaar) หลากหลายด้วยร้านค้า เครื่องเทศ เครื่องเงิน, ร้านทอง, เสื้อผ้า ห้างสรรพสินค้าชั้นนา City Star
กำหนดการเดินทาง : กำหนดการเดินทางปี 2015
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...